Patologia ciąży i badania prenatalne
 • Badanie prenatalne I trymestru 11-14 tyg. ciąży wg w standardów FMF London oraz PTGiP USG
 • Badanie prenatalne II trymestru 18-22 tyg. ciąży tzw. USG serca płodu
 • Badanie prenatalne III trymestru 30-33 tyg. ciąży
 • Prowadzenie ciąży zagrożonej (cukrzyca, nadciśnienie tętnicze)

Badania prenatalne na poziomie eksperckim!

Dla kogo są przeznaczone badania prenatalne ?
Według stanowiska PTGiP USG badania prenatalne powinny być oferowane wszystkim ciężarnym bez względu na wiek.

W naszym ośrodku badania prenatalne wykonujemy wg zaleceń PTGiP USG oraz FMF London. Międzynarodowy Certyfikat wydawany przez fundację Profesora Kyprosa Nicolaidesa z Londynu jest uznanym standardem w diagnostyce wad genetycznych płodu. Metoda ta jest skutecznym narzędziem zwiększającym wykrywalność zaburzeń chromosomalnych. Certyfikat uprawnia do korzystania z oprogramowania które wylicza ryzyko wystąpienia abberacji chromosomowych.

Podczas badania prenatalnego I trymestru oceniana jest anatomia płodu i diagnozowane lub podejrzewane obecności większości dużych wad płodu już między 11-14 t.c. Przeprowadzana jest ocena markerów nieprawidłowości chromosomowych płodu tj. zespół Downa, Edwardsa i Patau. Badanie to pozwala ponadto na zidentyfikowanie kobiet ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia stanu przedrzucawkowego oraz rozpoznanie ciąży wielopłodowej i diagnostykę kosmówkowości, która jest głównym czynnikiem determinującym ryzyko powikłań. Do markerów aberracji chromosomowych płodu ocenianych w I badaniu prenatalnym zaliczamy:
NT (nuchal translucency, przezierność karkowa)
NB (nasal bone, kość nosowa)
TR (tricuspid flow, przepływ na zastawce trójdzielnej)
DV (ductus venosus, przewód żylny)

22 tydzień – obraz 4D
W ramach tego badania oceniana jest budowa serca płodu co wiąże się z możliwością wczesnego wykrycia części wad w sercu płodu.

Integralną częścią badania I trymestru jest test podwójny czyli oznaczenie białka PAPP-A i wolnej jednostki β HCG. Bez testu podwójnego nie możemy mówić o badaniach prenatalnych tylko o usg w I trymestrze ciąży.

22 tydzień – mruganie oczkiem- obraz 4D
W drugim badaniu USG po 20 tygodniu ciąży (18 – 22 tydzień) możemy wykryć lub wykluczyć wad rozwojowe u płodu takie jak rozszczep kręgosłupa, rozszczep podniebienia, wady serca, zniekształcenia kończyn.

W trakcie badania oprócz klasycznej biometrii płodu dokładnej ocenie powinny być poddane:

 • mózg i rdzeń kręgowy,
 • kończyny górne i dolne płodu – kości długie,
 • twarz płodu – usta, osadzenie gałek ocznych, nos
 • narządy jamy brzusznej (żołądek, jelita, nerki, pęcherz moczowy),
 • ciągłość powłok jamy brzusznej,
 • przyczep brzuszny i łożyskowy pępowiny, lokalizacja łożyska, szczegółowa ocena budowy serca
  ocena przepływów w zakresie:
 • tętnicy pępowinowej (UA)
 • tętnicy środkowej mózgu (MCA)
 • tętnic macicznych (UT.A)
 • przewód żylny ( DV)
 • ocena ilość wód płodowych
 • płeć dziecka (męska, żeńska- ocena zewnętrznych narządów płciowych)

Za pomocą tych badań możliwe jest wykrycie około 95% wad rozwojowych u dziecka